Viðbragðsáætlun vegna COVID19 veirunnar, frá og með 25.5.2021

Markmið Háskólafélags Suðurlands, Birtu starfsendurhæfingar og Fræðslunetsins símenntunar á Suðurlandi með þessari viðbragðsáætlun er að taka á óvissuþáttum er tengjast heimsfaraldri Covid-19 veirunnar.  Markmið áætlunarinnar er að halda nauðsynlegri starfsemi ofangreindra fræðsluaðila gangandi við aðstæður (sem verða til) í kjölfar takmarkana af hálfu sóttvarnayfirvalda.

 

Starfsemi fræðslustofnana á neyðarstigi með takmörkunum í sóttvarnarskyni

Ekki er lengur sérstök reglugerð um sóttvarnir í skólum, einungis almenn almenn reglugerð um takmörkun á samkomum vegna sóttvarna. Eins metra nándarreglan gildir í skólum en annars er almennt stuðst við tveggja metra regluna.

Vegna húsnæðis/aðstöðu í Fjölheimum

Húsnæðið í Fjölheimum hýsir bæði fræðslustarfsemi og ýmsa atvinnustarfsemi. Þrátt fyrir að skólastarfsemin lúti eins metra nándarreglunni gildir almennt tveggja metra nándarregla í samfélaginu. Á göngum í Fjölheimum verður því áfram stuðst við tveggja metra regluna.  Ekki eru lengur sérstök tilmæli um grímunotkun í Fjölheimum en gerðar hafa verið eftirfarandi ráðstafanir vegna veirunnar í Fjölheimum:

  • Upplýsingar um aukið hreinlæti/sóttvarnir eru vel sýnilegar og á þremur tungumálum.

  • Handspritt er aðgengilegt um allt húsið;  í öllum kennslustofum, salernum, opnum rýmum, skrifstofum og kaffistofum.  Einnig er boðið upp á hanska víða um húsnæðið.

  • Námsmenn og kennarar munu verða hvattir og studdir til þess að viðhalda eigin sóttvörnum og hjálpa til við að sótthreinsa í kringum sig.

  • Gerðar hafa verið umgengnisreglur sem gilda um mismunandi svæði hússins.

Viðbrögð við smiti hjá fræðsluaðila í Fjölheimum

  1. Komi til þess að einn eða fleiri starfsmenn hjá fræðsluaðila smitist af veirunni annars staðar en í Fjölheimum eða þurfi að fara í sóttkví verður reynt eftir fremsta megni að halda starfseminni gangandi. Starfsfólk fræðsluaðila á þess kost að geta unnið heiman frá sér, eins og aðstæður og ástand viðkomandi leyfa.  Eftir atvikum getur námskeið sem viðkomandi verkefnastjóri kann að stýra verið fellt niður. Skoðuð verða úrræði til að koma í veg fyrir slíkt.  Það sama á við um námsráðgjafa og stjórnanda; þeir reyna eftir megni að vinna heiman frá sér komi til smits hjá þeim.

  2. Ef kennarar sem starfa sem verktakar hjá fræðsluaðila eru settir í sóttkví er reynt að gera ráðstafanir með að viðkomandi geti kennt áfram  í gegnum fjarkennslubúnað.  Ef kennari veikist af veirunni þá er námskeiði frestað eða eftir atvikum fellt niður.

  3. Þurfi nemandi eða hópur nemenda í sóttkví, skal reynt að gera þeim kleift að halda áfram námi sínu í gegnum fjarkennslubúnað eða námi þeirra frestað þar til aðstæður leyfa.

  4. Sé nemandi eða nemendahópur kvíðinn varðandi framhald náms skulu starfsmenn fara yfir málin með viðkomandi og vera upplýsandi, lausnamiðaðir og róandi í viðbrögðum sínum.

  5. Veikist (smitist) nemandi og þurfi að draga sig úr námi vegna þess, skal í hvívetna farið eftir ráðleggingum sóttvarnarlæknis um hugsanlegar takmarkanir og umgengni annarra í kjölfarið.  Reynt skal eins og hægt er að viðkomandi geti síðar haldið áfram námi eða lokið námi.

  6. Komi til lokunar húsnæðis (samkomubanns) senda fræðsluaðilar þegar í stað út bréf til námsmanna þar sem fram kemur hvort eða með hvaða hætti fræðslu verður framhaldið. Upplýsingar meðan á samkomubanni stendur eru mikilvægar svo og upplýsingar um með hvaða hætti starfseminni verður fram haldið.

 

Samskiptaleiðir

Hægt er að senda fyrirspurnir og ábendingar varðandi faraldurinn  til fræðsluaðilanna eftir eftirfarandi leiðum:
Fræðslunetið, netfangið: fraedslunet@fraedslunet.is     Símsvörun er í síma 560 2030. 
Háskólafélagið, netfangið: hfsu@hfsu.is. Símsvörun er í síma 560 2040/897 2814.
Birta, netfangið birta@birtastarfs.is  Símsvörun í síma 560 2045


Ábyrgðaraðilar

Eyjólfur Sturlaugsson Fræðslunetinu símenntun á Suðurlandi
Sandra Guðmundsdóttir Birtu starfsendurhæfingu
Sigurður Sigursveinsson Háskólafélagi Suðurlands

Síðast uppfært 25.5.2021