top of page

UMHVERFISSTEFNA FJÖLHEIMA

Fjölheimar kappkosta að auka þekkingu og virðingu fyrir umhverfinu og skapa jákvætt viðhorf námsmanna og starfsmanna til umhverfisins.

Markmiðið er að:


  • Bjóða námsmönnum og starfsmönnum upp á aðstöðu þar sem ábyrg umgengni við náttúruna og annað umhverfi er höfð að leiðarljósi.


  • Bæta umgengni og nýtingu á verðmætum Fjölheima meðal annars með aukinni fræðslu.


  • Stefna að stöðugum umbótum á umhverfinu með flokkun úrgangs og sjá til þess að hreinsun og tæming íláta verði eðlilegur og sjálfsagður hluti af daglegu starfi.


  • Stuðla að endurnýtingu og endurvinnslu þess úrgangs sem til fellur innan veggja Fjölheima eins og bylgjupappa, pappírs, plasts, málma, glers, lífrænna leifa og að spilliefnum sé fargað á viðurkenndan hátt.


  • Hvetja til sparnaðar og hirðusemi í daglegum störfum.


  • Taka tillit til umhverfissjónarmiða við innkaup og daglegan rekstur.

Grungy Grey Print T-Shirt
Umhverfisstefna: About
bottom of page