Umhverfisstefna Fjölheima

Fjölheimar kappkosta að auka þekkingu og virðingu fyrir umhverfinu og skapa jákvætt viðhorf námsmanna og starfsmanna til umhverfisins.

 

Markmiðið er að:

 

  • Bjóða námsmönnum og starfsmönnum upp á aðstöðu þar sem ábyrg umgengni við náttúruna og annað umhverfi er höfð að leiðarljósi.

 

  • Bæta umgengni og nýtingu á verðmætum Fjölheima meðal annars með aukinni fræðslu.

 

  • Stefna að stöðugum umbótum á umhverfinu með flokkun úrgangs og sjá til þess að hreinsun og tæming íláta verði eðlilegur og sjálfsagður hluti af daglegu starfi.

 

  • Stuðla að endurnýtingu og endurvinnslu þess úrgangs sem til fellur innan veggja Fjölheima eins og bylgjupappa, pappírs, plasts, málma, glers, lífrænna leifa og að spilliefnum sé fargað á viðurkenndan hátt.

 

  • Hvetja til sparnaðar og hirðusemi í daglegum störfum.

 

  • Taka tillit til umhverfissjónarmiða við innkaup og daglegan rekstur.